Εξατομικευμένοι Πολυεστιακοί Φακοί

Οι Συμβατικοί Πολυεστιακοί φακοί αποτελούνται από δύο επιφάνειες που κατασκευάζονται ανεξάρτητα, την πολυεστιακή επιφάνεια στην εξωτερική πλευρά του φακού και τη συνταγή στην εσωτερική πλευρά του φακού.

Η οπτική απόδοση ενός τέτοιου φακού, εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το πόσο καλά ταιριάζουν μεταξύ τους, αυτές οι δύο ανεξάρτητες επιφάνειες.

Επιπλέον, η θέση χρήσης των φακών επηρεάζει την οπτική απόδοση, ειδικά όταν αυτή αποκλίνει από τις κανονικές τιμές.

Για πανομοιότυπες πολυεστιακές εξωτερικές επιφάνειες, η οπτική απόδοση μειώνεται, όσο αυξάνεται το σφαίρωμα, ειδικά στη θετική κλίμακα βαθμών.

Ο κύλινδρος έχει ακόμα μεγαλύτερη επίδραση στην οπτική απόδοση, ειδικά σε μεγάλες διοπτρίες και με λοξό άξονα.

Η οπτική απόδοση μειώνεται επίσης κατακόρυφα, με πρισματικές συνταγές.

Τα τελευταία χρόνια, έχει αναπτυχθεί μία νέα γενιά πολυεστιακών φακών, όπου η πολυεστιακή επιφάνεια, αλλά και η συνταγή, ευρίσκονται στην εσωτερική πλευρά του φακού και η εξωτερική πλευρά είναι μία απλή σφαιρική επιφάνεια.

Τοποθετώντας την πολυεστιακή συνταγή στην εσωτερική πλευρά του φακού, τα πεδία καθαρής όρασης μεγιστοποιούνται και οι επιπτώσεις από τη μεγέθυνση ελαχιστοποιούνται, αφού οι οπτικές ζώνες είναι πιο κοντά στο μάτι.

Η άφιξη της ψηφιακής τεχνολογίας, επέτρεψε στα οπτικά εργαστήρια να σχεδιάζουν και να κατασκευάζουν εξατομικευμένους πολυεστιακούς φακούς, για τις ειδικές ανάγκες του χρήστη.

Είναι εφικτό, να ταιριάξουν τα οπτικά χαρακτηριστικά του κάθε πολυεστιακού φακού στις ανάγκες όρασης του μεμονωμένου χρήστη.

Το 2007, η KARAMOUZIS Optical Group ήταν η πρώτη Ελληνική εταιρεία που προστέθηκε στην παγκόσμια ομάδα ως κατασκευαστής εξατομικευμένων και ψηφιακά βελτιστοποιημένων φακών για τις ειδικές ανάγκες του χρήστη.

Κάνοντας χρήση των παραμέτρων που παρέχονται από τον οπτικό, όπως: οι διοπτρίες της συνταγής, η διακορική απόσταση, η απόσταση vertex, η καμπυλότητα του σκελετού, η παντοσκοπική γωνία του σκελετού, το ύψος εφαρμογής, η απόσταση διαβάσματος, κάθε φακός σχεδιάζεται εκείνη τη στιγμή και το αποτέλεσμα είναι ένας πλήρως εξατομικευμένος πολυεστιακός φακός.

Η οριζόντια καμπυλότητα του σκελετού έχει την μεγαλύτερη επίδραση από όλες τις ανεξάρτητες παραμέτρους στην οπτική απόδοση του πολυεστιακού φακού και μπορεί να την μειώσει κάτω από 50%.

Η παντοσκοπική γωνία του σκελετού πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά τον σχεδιασμό και η απόκλιση από τη σωστή τιμή, μειώνει ραγδαία την οπτική απόδοση του πολυεστιακού φακού.

Η απόσταση vertex έχει την μικρότερη επίδραση στην οπτική απόδοση, αλλά είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι όλες ταυτόχρονα επηρεάζονται μεταξύ τους.

Το μήκος του καναλιού είναι επίσης ένα κρίσιμο στοιχείο, που επηρεάζει την οπτική απόδοση και την ικανοποίηση του χρήστη.

Κανάλι 14mm

• Υψηλή οπτική άνεση, λόγω μικρής γωνίας κλίσης του βλέμματος, στην όραση για κοντά.

• Μεγάλη ελευθερία στην επιλογή του σκελετού, λόγω μικρού ύψους εφαρμογής 16mm.

Κανάλι 16mm

• Πιο μικρές αστιγματικές εκτροπές από τη μακρινή στην κοντινή ζώνη και υψηλή οπτική άνεση, λόγω μικρής γωνίας

κλίσης του βλέμματος, στην όραση για κοντά.

• Πιο μεγάλη ενδιάμεση και κοντινή οπτική ζώνη.

• Μεγάλη ελευθερία στην επιλογή του σκελετού, λόγω μικρού ύψους εφαρμογής 18mm.

Κανάλι 18mm

• Ακόμα πιο μικρές αστιγματικές εκτροπές από ότι στα κανάλια 14mm και 16mm.

• Ακόμα πιο μεγάλη ενδιάμεση και κοντινή οπτική ζώνη.

• Μικρή αίσθηση κυματισμού κατά την κίνηση του κεφαλιού.

Με μία πολύπλοκη μέθοδο ανίχνευσης ακτίνας (Ray Tracing), τα οπτικά πεδία αναλύονται μέσα από το φακό στο μάτι (πάνω από 6.400 διαφορετικοί άξονες) και ακολούθως βελτιστοποιούνται. Λαμβάνοντας υπόψη και το Νόμο του Listing, ειδικά σε μεγάλους αστιγματισμούς και μάτια με μεγάλη κινητικότητα, το αποτέλεσμα είναι:

• Μεγάλα οπτικά πεδία, ανάλογα με τις ανάγκες του χρήστη.

• Χαμηλές εκτροπές, παρόμοιες με των μονοεστιακών φακών.

• Ελάχιστη αίσθηση κυματισμού/ταλάντευσης.

• Μεταβλητή εσωκέντρωση της κοντινής εστίας, ανάλογα με τη διακορική απόσταση και την απόσταση διαβάσματος.

• Καμπυλότητα του φακού ανάλογα με την καμπυλότητα του σκελετού.

• Ωραία εμφάνιση με αισθητικούς, λεπτούς και ελαφρείς φακούς.